Studiu de tip baseline privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale si psiho-sociale si copiilor din grupuri vulnerabile

Raport de evaluare și analiză tehnică a condițiilor de accesibilitate ale Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „SPERANȚA”

Monitorizarea Planului național deacțiuni 2018 pentru implementareaStrategiei naționale privind ocupareaforței de muncă pentru anii 2017-2021Evaluarea acțiunilor ce vizeazăincluziunea în muncă a persoanelor cudizabilități

Analiza pieții muncii din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități

Implementarea reformelor de dezinstituționalizare

Raport de analiza a standardelor si normativelor in constructie 

 

Inegalitățile în Republica Moldova: Provocări și oportunități

Raport de analiză a documentelor legislative privind accesibilitatea 

 Raport analiză a  documentelor de politici publice din raionul Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități

Rapor de evaluare și analiză tehnică a Centrelor de excelență din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Raport de monitorizare și evaluare a acțiunilor relevante incluziunii persoanelor cu dizabilități din planul național de acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

 

Raport de monitorizare a acțiunilor obiectivului 8 al Planului de acșiuni privind implementarea Programului Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017 – 2022. Studiu de caz a raionului Edineț

Оценка условий доступности для людей с ограниченными возможностями в АТО Гагаузия. Отчет о мониторинге

Raport monitorizare a direcției de acțiune 3.6 din Planul național de acțiuni pe anul 2017  pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă  pentru anii 2017-2021 (la nivel național și în cazul raionului Criuleni)

Evaluarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități în Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia. Raport de monitorizare

Raport de monitorizare și evaluare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituțiile rezidențiale din Republica Moldova

 

Sumar la raport de monitorizare a 16 acțiuni din Planul național de acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 2017-2021din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități

Raport de activitate. Serviciu de asitență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Raport de activitate 25 ianuare 2017 – 31 decembrie 2018