Plan de actiuni_Strategia nationala de prevenire si combatere a violentei fata de femei si violentei in familie 2017-2022

Proiectul Programului national de incluziune sociala a persoanelor cu dizabilitati pentru anii 2017-2022

Strategia nationala de prevenire si combatere a violenti fata de femei si violentei

Strategia Nationala TFU 2017-2022

Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013)

Proiectul strategiei naționale de ocupare a forței de muncă

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” (vezi HG nr. 944 din 14.11.2014)