Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) reprezintă și asigură secretariatul Platformei organizațiilor active în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, care în prezent număra 40 organizații neguvernamentale naționale și locale. AOPD, din numele organizațiilor Platformei, realizează cartarea lunară a documentelor legislative în vigoare și în proces de consultare publică și mobilizează Platforma în elaborarea recomandărilor și  avizelor pentru documentele în consultare.

Aviz asupra proiectului legii pentru modificarea Codului muncii al R.M.

Propuneri de completare a Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare HG 372

Aviz asupra anunțului de inițiere a procedurilor de aprobare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autogară

Aviz la anunțul de inițiere a elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 1402/1997 privind sănătatea mintală

Aviz asupra anunțului de inițiere a procedurilor pentru aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a documentației de amenajare a teritoriului național

Aviz AOPD reorganizarea ANOFM

Aviz TFU 2018

Aviz PA eductie incluziva 2018-2020

Aviz normative in constructii

Scrisoare adresată Primului Ministru al Republicii Moldova

Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern ”privind finanțarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților publice locale în anul 2018”

Aviz la proiectul de ordin ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului general la documentația de amenajare a teritoriului”

Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea art. 4 Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă_

Aviz la Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale

Recomandari comune la SND Moldova 2030

Aviz la  proiectul HG cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul de supraveghere tehnică 

Aviz la Planul de Acțiuni 2018 privind implementarea Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (2017-2021)

Raport de analiză a normativului în construcții NCM C.01.12.2017

Aviz la HG 372 – Bilete de reabilitare și recuperare

Aviz Ministerul Educației_26.06.2017

Aviz HG 372 (Bilete sanatoriale MMPSF)

Aviz Cancelaria de Stat Strategia TFU

Aviz Inspectoratul Fiscal scutirea personala

Aviz MDRC Plan actiuni accesibilitate

Aviz MMPSF ajutor social

Aviz MMPSF Legea Ocuparii fortei de munca

Aviz MMPSF Strategia violenta in familie

Aviz Legea pensiilor

Aviz Planul de Actiuni privind asigurarea accesibilitatii 2017-2020

Aviz MMPSF privind modificarea terminologiei

Aviz BNS

Aviz SNOFM 2017-2021

Demers Primărie

Aviz MDRC