Legea asistenței sociale nr.547 din 25.12.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.03.2004, nr.042/249

Legea cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 03.09.2010, nr.155-158/541

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr.60 din 30 martie 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27.07.2012, nr.155-159/508

Legea privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale nr.129 din 08.06.2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.08.2012, nr.181-184/593

Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr.121 din 25.05.2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 29.05.02012, nr.103/355

Legea nr. 102 din 13.03.2003 pentru ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Legea nr. 278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu

Legea nr. 1432-XIV din 28.12.2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim

Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002

Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

Legea nr. 152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă

Legea nr. 69 din 05.04.2013 pentru completarea articolului 14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

Legea nr.156-XIV – privind pensiile de asigurări sociale de stat

Legea nr. 289-XV – privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Legea nr.324-XV – pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat

Hotărîrea Parlamentului nr. 253-XV din 19.06.2003 pentru aprobarea Concepţiei privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane

Codul contravențional al Republicii Moldova