Hotărârea Guvernului nr.523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, Monitorul Republicii Moldova, 15.07.2011, nr.114-116/58

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilității şi capacităţii de muncă, Monitorul Oficial, 25.01.2013, nr.18-21/104

Hotărârea Guvernului nr. 243 din 02.03.2005 pentru aprobarea procedurii de stimulare a mobilității forței de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 862 din 14.07.2003 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 450 din 29.04.2004 despre aprobarea Regulamentului privind orientarea profesională și susținerea psihologică a populației în problemele ce țin de carieră

Hotărârea Guvernului nr. 863 din 08.10.2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești

Hotărârea Guvernului nr. 1033 din 08.09.2016 cu privire la aprobarea Setului de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi