ACTELE INTERNAȚIONALE (ONU)

Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 Decembrie 1948

Pactul Internaţional cu Privire la Drepturile Civile și Politice

Pactul Internaţional Cu Privire La Drepturile Economice, Sociale Şi Culturale

Declaratia privind Drepturile Persoanelor cu Retard Mintal (1971) engleză

Declaratia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati (1975) engleză

Declaratia privind drepturile persoanelor cu deficiente de auz si de vedere (1979) engleză

Convenţia cu privire la drepturile copilului

Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Dizabilitati (1983) engleză

Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi engleză

 

ACTELE CONSILIULUI EUROPEI

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (1950)

Carta Sociala Europeana Revizuita (1996)

Recomandarea (818) privind Situația Persoanei Bolnave Mintal (1977) engleză