Platforma comună a comunității Organizațiilor Societății Civile preocupate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități este formată din 40 organizații naționale și locale.

 

Context

În perioada 2010-2015 Autoritățile Publice au adoptat un şir de politici publice sectoriale relevante care de cele mai multe ori nu au ţinut cont de interesele, perspectivele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor care reprezintă grupuri vulnerabile. Totodată, adoptarea politicilor publice care abordau direct problemele acestor grupuri (Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, Planul de Acţiuni pentru susţinerea Populaţiei Rome, Foaia de Parcurs pentru Integrarea Îmbătrânirii, Programul pentru Asigurarea Egalităţii de Gen) sunt de cele mai multe ori subfinanțate, implementate circumstanţial şi nu contribuire într-un mod relevant la diminuarea discrepanţelor care afectează bărbaţii şi femeile din grupurile vulnerabile.

Politicile care nu ţin cont de perspectivele specifice ale grupurilor vulnerabile vor perpetua şi crea inechităţi substanţiale. Pentru a sparge acest cerc vicios, Fundaţia Est Europeană împreuna cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA a inițiat un program de consolidare a efortului de advocacy al Organizaţiilor Societăţii Civile care lucrează direct pentru a promova drepturile şi interesele femeilor şi bărbaţilor din grupurile vulnerabile – prin creare Platformelor Tematice de Advocacy.

 

Scop

Crearea și consolidarea Platformelor Tematice de Advocacy are drept scop promovarea intereselor şi drepturilor femeilor şi bărbaţilor vulnerabili în procesul de elaborare a politicilor publice sectoriale. În acest sens, programul oferă suport pentru 5 grupuri tematice, după cum urmează:

(i) platforma preocupat de promovarea egalităţii de gen,

(ii) platforma preocupat de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități,

(iii) platforma preocupat de promovarea drepturilor vârstnicilor,

(iv) platforma preocupat de promovarea drepturilor persoanelor de etnie romă,

(v) platforma preocupat de promovarea drepturilor tinerilor.

 

Platformele Tematice de Advocacy vor fi create în mod informal, la decizia Organizațiilor Societăţii Civile din fiecare sector, inclusiv în baza reţelelor/coaliţiilor de organizaţii existente.

 

Sarcinile platformelor Tematic de Advocacy

–  Să se asigure că are o reprezentare destul de largă a organizaţiilor din sectoarele descrise mai sus,

–  Să se asigure ca are o reprezentare teritorială, cu implicarea Organizaţiilor naţionale şi a celor care activează la nivel local.

–  Să elaboreze şi să îşi asume implementare unei Agende Comune de Advocacy care va reprezenta interesele grupului pe care Organizaţiile le reprezintă.

–  Să elaboreze o propunere de proiect pentru a obţine suport financiar în procesul de implementare a Agendei Comune de Advocacy.

– Să selecteze în mod transparent şi inclusiv o organizaţie din cadrul grupului care va fi responsabilă de implementarea proiectului şi coordonarea efortului de Advocacy a Grupului.